English Slovak Norway
Menu


Scandic Work driver med å støtte arbeidsaktiviteter og markedsføring av utenlandske firmaer på norsk marked. I de siste 15 årene etablerte vi et nettverk bestående av firmaer som benytter seg av våre tjenester når de leter etter passende forretningspartner, underleverandør eller arbeidskraft.

Referanser er det sterkeste markedsføringsverktøyet i Norge, og derfor er vi stolt over at vi har hatt så mange vellykkede prosjekter i løpet av 15 år, noe som våre referanser bekrefter.

Scandic Work yter også tjenester som arbeidsformidlingsagentur til bygg og maskinindustri samt til fiskeindustri. Vi tilbyr fagfolk i bygg og ingeniøring fra Slovakia, Tsjekkia og Polen.

Våre spesialister er høyt kvalifiserte, erfarne og har høy språkkompetanse.

Det er veldig enkelt å tegne avtale om leie av arbeidskraft med vårt selskap. Det kreves ikke noe administrativt arbeid fra deg. I våre avtaler fastsettes fastpris, hhv. er prisen avhengig av antallet arbeidstimer.

©2014 ScandicWork.com - All Rights Reserved